ReLoad Skåne

ReLoad Skåne är skräddadsytt för dig som driver företag i Skåne. Du kan få fler kunder, bättre ekonomi, högre effektivitet och hjälp att planera och prioritera. Allt utgår från vilka behov du har i ditt företag.

Det snackas om hållbarhet, digitalisering och innovation. Vad betyder det, och vilken nytta har du av det? När världen förändras ökar krav från kunder och myndigheter, men det skapas också nya möjligheter till affärer. För den som hänger med.

I projektet ReLoad Skåne kommer du att få handfast hjälp, kopplat till din vardag, för att din verksamhet ska stärkas och utvecklas. Vi inleder med att titta på just ditt företags behov och skapar tillsammans en hanterbar handlingsplan för dig.

Projektet är stängt för nya anmälningar.

Fakta om projektet

Projektperiod: Augusti 2021 till oktober 2023.

Geografi: Skåne (33 kommuner)

Branscher: Alla branscher

Antal platser: 300 småföretag med 0-49 anställda har möjlighet att delta.

Medfinansiär och samverkanspart: Småföretagarnas Riksförbund (SFR)

Projektägare: Affärskompetens Sverige.

Samverkanspart: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Vi samarbetar i projektet

Satsningen är möjlig tack vare medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Småföretagarnas Riksförbund. Affärskompetens Sverige är en ideell förening som arbetar med liknande projekt på olika platser i landet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har en insats som kallas React-EU. Insatsen handlar om bland annat rådgivning och coachning riktade till små och medelstora företag och administreras via Tillväxtverket.
Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. De vill se fler företag som vill, kan och vågar. Småföretagarnas Riksförbund (SFR) representerar över 30 000 småföretag i Sverige och drygt 2000 i Skåne. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har lång erfarenhet av företag på landsbygder och grön omställning.

Film om projektet ReLoad Skåne