Reform

Reform är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens tillsammans med Företagarna Mellansverige, Gävle kommun och Värmlands projektparaply ska startas igång under våren 2023.

Projektets mål och syfte

Skapa en förflyttning hos småföretagaren i att gå från yrkesidentitet till företagarledaridentitet. Detta genom att öka insikt, kunskaper, kompetenser i småföretag kopplat till frågor som rör kompetensbehov, rekrytering och arbetsgivarperspektivet utifrån ett strategiskt perspektiv.

Nyfiken på att gå med?

Skicka in intresseanmälan nedan.

Projektet i korthet

Projekttid: Mars 2023– Februari 2026

Geografiskt område: Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Målgrupp: 150 småföretag och 525 deltagare.

Projektägare: Affärskompetens.

Medfinansiär och Samarbetspartner: Företagarna Mellansverige och Gävle Kommun.

Samarbetspart: Värmlands projektparaply.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF.