React EU Näringslyftet

Projektet skapar förutsättningar för bättre dialog och förståelse mellan företag och Sveriges kommuner.

Affärskompetens Sverige har fått möjlighet att genomföra detta kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från Europeiska Socialfonden med start den 2 maj 2022. Målgruppen för projektet är medarbetare i Sveriges kommuner som har kontakt med företag. Endast tjugo kommuner kommer att erbjudas möjlighet att delta.

Projektet är kostnadsfritt för alla deltagare. Under projektets analysfas, maj 2022 till juli 2022, rekryteras deltagande kommunanställda till projektet och deras behov kartläggs.

Under genomförandefasen augusti 2022 – februari 2023 kommer olika korta och konkreta aktiviteter att erbjudas.

  • Utbildningstillfällen och erfarenhetsträffar med fokus på att stärka de egna kompetensen inom exempelvis kommunikation, digitalisering, hållbarhetsarbete, innovation med mera.
  • Utbildningstillfällen och erfarenhetsträffar för att öka förståelsen för småföretagens förutsättningar inom områdena digitalisering, hållbarhet och innovation.


Projektet är stängt för nya anmälningar.

React EU Näringslyftet

Projektperiod: 2022-05-02 – 2023-04-30​

Målgrupp: Sveriges kommuner och dess näringslivsenheter

Projektets syfte
: React-EU är ett av EU:s verktyg för att stödja återhämtningen till följd av pandemin. Vi gör det genom att underlätta för kommuner att få en ökad förståelse för småföretagens förutsättningar och behov.

Antal platser
: 20 kommuner, 100 personer.

Finansiär: Europeiska Socialfonden

Projektägare: Affärskompetens Sverige

Samverkanspart: Företagarna