Din egen rådgivare

I den här satsningen får företagare en oberoende företagsrådgivare som analyserar företagets nuläge. Företagaren blir guidad genom frågeställningar som ger nya insikter om vad nästa steg är – för att göra företaget ännu mer lönsamt. 

Syftet och målet med uppdraget

Syftet med uppdraget är att stärka verksamhets- och/eller affärsutveckling genom digitaliseringens möjligheter för att därmed bidra till ökad konkurrenskraft i mikro- och småföretag i landsbygder.

Uppdraget ska bidra till fler digitalt mogna mikro- och småföretag och till att (på sikt) skapa fler arbetstillfällen i landsbygder. Uppdraget ska också bidra till stärkt hållbart företagande i landsbygder.

Anmälan är öppen

Företag på landsbyggdsort, med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Urvalsprocessen sker löpande och insatserna startar hösten 2023. 

Uppdraget i korthet

Uppdragets tid: April 2023 – December 2024

Geografiskt område: Landsbygdskommuner

Målgrupp: 1300 företag med 0-49 anställda.

Uppdragsgivare: Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Rådgivnings- och coachinginsats på uppdrag av Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet som Affärskompetens utför under perioden 2023-2024.