Perfekt

Korta och konkreta kurser – anpassade för en småföretagares vardag

Perfekt är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens tillsammans med Företagarna Sverige ska startas igång under våren 2023.

Projektets mål

Projektet ska bidra till att medarbetare på småföretag med 0–49 anställda höjer sin kompetens och därmed har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Deltagarna upplever en ökad självkännedom, kunskap och medvetenhet kring sin egen kompetens vilket i sin tur ger insikt kring vilka områden som man bör utvecklas inom för att få ökad kunskap och kompetens. I och med projektet tar medarbetaren del av utbildningsinsatser som ökar anställningsbarhet och chans till nya jobb när så krävs eller önskas.

Vad företagen får

Vi vet att många företag har utmaningar att få till utbildning i vardagen, därför har vi designat det här upplägget för att passa de förutsättningar mindre företag har. Här får både företagsledare och medarbetare möjlighet till kompetensutveckling vid tillfällen som passar dem.

Kurser som till exempel:

  • Sätt rätt pris!
  • Våga fråga om affären – Lämna attraktiva anbud
  • Förebygg och hantera konflikter
  • Ge och ta emot feedback
  • Lär dig designa dina egna grafiska mallar för sociala medier i Canva
  • Säljer du borrar eller säljer du hål? Träffa rätt med hjälp av behovsupptäckter
  • 10 steg till ett mer hållbart företag
  • Hur du får fler kunder med LinkedIn utan att sälja

Och mycket mer inom försäljning, sociala medier, kommunikation, personlig utveckling, hållbarhet, MS365 och ledarskap.

Anmälan är öppen

Företag med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Ansökningsprocessen sker löpande och insatserna startade juni 2023.

Projektet i korthet:

Projekttid: Februari 2023 – Mars 2026

Geografiskt område: Nationellt.

Målgrupp: 1750 deltagare och 700 företag.

Projektägare: Affärskompetens.

Samarbetspartner: Företagarna Sverige.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF.

Vill ni kunna erbjuda era företag den här möjligheten?

Är det här intressant för företagen i din kommun eller region? Hör av dig till vår partneransvariga Linnea Gibbs, linnea.gibbs@affarskompetens.se. Mer information om hur företagen kan ansöka om att få kostnadsfri kompetensutveckling, se nedan.