Perfekt

Perfekt är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens tillsammans med Företagarna Sverige ska startas igång under våren 2023.

Projektets mål

Projektet ska bidra till att medarbetare på småföretag med 0–49 anställda höjer sin kompetens och därmed har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Deltagarna upplever en ökad självkännedom, kunskap och medvetenhet kring sin egen kompetens vilket i sin tur ger insikt kring vilka områden som man bör utvecklas inom för att få ökad kunskap och kompetens. I och med projektet tar medarbetaren del av utbildningsinsatser som ökar anställningsbarhet och chans till nya jobb när så krävs eller önskas.

Nyfiken på att gå med?

Skulle du vara intresserad av att vara med? Skicka in intresseanmälan nedan.

Projektet i korthet

Projekttid: Februari 2023 – Mars 2026

Geografiskt område: Nationellt.

Målgrupp: 1750 deltagare och 700 företag.

Projektägare: Affärskompetens.

Samarbetspartner: Företagarna Sverige.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF.