Affärskompetens Norduppland

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland utvecklade projektet metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling.

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i sin helhet den 31 januari 2020. Om du är intresserad av att veta mer om projektets resultat, läs gärna våra forskarrapporter utvärderingar och se vår dokumentärfilm.

Projektets uppdrag

Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) var att arbeta fram metoder strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och mer hållbart.

Se dokumentären om projektet nedan

Projektet i korthet

Projekttid: Februari 2016 – Januari 2020

Geografiskt område: Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner i Norduppland.

Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 1 – 20 anställda, alla branscher

Deltagaravgift: 1000 kronor per företag

Projektägare: Nordupplands kompetenscenter ekonomiska förening, vars medlemmar är företagarföreningarna i kommunerna samt Älvkarleby kommun.

Styrgrupp: Näringslivscheferna från de fyra kommunerna samt representanter för företagarföreningarna, Region Uppsala och Almi.

Antal företag: 350 företag deltog, sammanlagt 770 företagsledare och medarbetare.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden

Material för nedladdning

Utvärderingsrapport från projektet

WSP hade i uppdrag att löpande utvärdera projektet. Denna rapport presenterar slututvärderingen.

Slutrapport från ESF

Här är slutrapporten som skickades in till
Europeiska Socialfonden i februari 2020.

Projektets pedagogiska modell

Rapport om pedagogiken genom projektet. ”De hade den pedagogiska feelingen”.

Otillgänglighet hinder för tillväxt

En studie om olika förutsättningar för solo- och microföretagare att navigera i det företagsfrämjande systemet gjord av WSP.