Landsbygdsfokus

Företag på landsbygder utgör en stor och viktig del av företagandet i Sverige. De skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och spelar en betydande roll för Sveriges välfärd. Vi vill öka kunskapen och förståelsen för landsbygdsföretagens verklighet, hos alla som möter dem i sitt dagliga arbete och kan påverka deras situation. 

Cirka 20 procent av Sveriges 1,2 miljoner företag finns på landsbygden. Det är viktigare än någonsin att dessa företag får hjälp att växa utifrån sina förutsättningar, öka lönsamheten och skapa fler arbetstillfällen. Vår drivkraft och förhoppning är att vi tillsammans kan förändra situationen för företag på landsbygder.

Målet med projektet Landsbygdsfokus är att höja kunskapen och öka förståelsen för landsbygdsföretagens situation så att företagsfrämjare bättre kan möta de faktiska behoven och erbjuda tjänster som är rätt för just den målgruppen.  

Projektet Landsbygdsfokus pågick mellan januari 2020 och mars 2021. Det har drivits av Affärskompetens Sverige i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Småföretagarnas Riksförbund (SFR). Projektbeställare och huvudsaklig finansiär är Tillväxtverket.  

Kunskapsrapport

Det är viktigt att förstå nuläget för att skapa en förändring, vilket är ambitionen i vårt gemensamma arbete. Projektets rapport vill bidra till ökade kunskaper om de särskilda förutsättningar och utmaningar som företag på landsbygderna har, men också visa på den stora potential som finns. 
Ladda ner och läs här >>  

Fakta om Landsbygdsfokus

Projektmål: Ge främjandeaktörer ökad förståelse och bättre kunskap om företag på landsbygder, vilka deras behov och utmaningar är samt hur man på bästa sätt kan nå och stötta dem i deras företagsutveckling.
Projekttid: December 2019 – Mars 2021
Geografiskt område: Nationellt
Målgrupp: Främjandeaktörer som arbetar med offentliga medel för att stötta företag, t.ex Tillväxtverket själva och Almi.
Projektägare: Affärskompetens Sverige
Projektfinansiär: Tillväxtverket
Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Småföretagarnas Riksförbund (SFR).

Fem korta filmer för ökad förståelse

Även om det finns mycket som skiljer småföretagen åt så finns det också specifika utmaningar de har gemensamt. De har många roller att behärska och har svårt att få tiden att räcka till när det operativa kräver all uppmärksamhet. Se gärna våra filmer!

Vilka är de 99,4 procent som drar runt Sverige? Hur är livet som företagare, och varför är det så lite som 9 procent av befolkningen i arbetsför ålder som väljer att starta företag?

Vad vore landsbygderna utan sina hjältar? Företagen på landsbygderna finns i ett stort antal branscher, alla är lika viktiga för att möjliggöra ett liv utanför staden. De är riktiga superhjältar.

Vilka glasögon väljer du i mötet med andra? Visste du att var tionde person du möter har någon typ av funktionsnedsättning? För en företagare kan det ställa till stora problem, exempelvis i kontakter med myndigheter.

Att se vad man kan – och se var det brister De flesta startar företag utifrån sin kompetens. På köpet följer en massa andra ”företagarroller”. Hur hinner man med och vet vad som är viktigt?

Hur ser visionen ut för landsbygder? Det saknas arbetskraft på landsbygder och det är ett stort problem för befintliga företag att rekrytera. Samtidigt finns här billigare hus, billigare mark och en annan typ av liv.

Småföretagen skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och spelar en betydande roll för Sveriges välfärd.

Vår drivkraft och förhoppning är att vi tillsammans kan förändra situationen för företag på landsbygder.

Vi vill bidra till ökade kunskaper om utmaningar som företag på landsbygderna har, men också på den stora potential som finns.

Samarbetspartners och finansiärer