Landsbygdsfokus

Företag på landsbygder utgör en stor och viktig del av företagandet i Sverige. De skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och spelar en betydande roll för Sveriges välfärd. Vi vill öka kunskapen och förståelsen för landsbygdsföretagens verklighet, hos alla som möter dem i sitt dagliga arbete och kan påverka deras situation.

Projektet Landsbygdsfokus pågick mellan januari 2020 och mars 2021. Det har drivits av Affärskompetens Sverige i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Småföretagarnas Riksförbund (SFR). Projektbeställare och huvudsaklig finansiär är Tillväxtverket.

Projektets mål

Landsbygdsfokus hade som mål att höja kunskapen och öka förståelsen för landsbygdsföretagens situation så att företagsfrämjare bättre kan möta de faktiska behoven och erbjuda tjänster som är rätt för just den målgruppen.

Projektet i korthet

Projekttid: December 2019 – Mars 2021.

Geografiskt område: Nationellt.

Målgrupp: Främjandeaktörer som arbetar med offentliga medel för att stötta företag, t.ex Tillväxtverket själva och Almi.

Projektägare: Affärskompetens Sverige.

Projektfinansiär: Tillväxtverket.

Samarbetspartner: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Småföretagarnas Riksförbund (SFR).

Material för nedladdning

Det är viktigt att förstå nuläget för att skapa en förändring, vilket är ambitionen i vårt gemensamma arbete. Projektets rapport vill bidra till ökade kunskaper om de särskilda förutsättningar och utmaningar som företag på landsbygderna har, men också visa på den stora potential som finns. 

Fem korta filmer för ökad förståelse

Även om det finns mycket som skiljer småföretagen åt så finns det också specifika utmaningar de har gemensamt. De har många roller att behärska och har svårt att få tiden att räcka till när det operativa kräver all uppmärksamhet.

Vilka är de 99,4% som bär upp Sverige?

Hur är livet som företagare, och varför är det så lite som 9 procent av befolkningen i arbetsför ålder som väljer att starta företag?

Vad vore landsbygden utan sina hjältar?

Företagen på landsbygderna finns i ett stort antal branscher, alla är lika viktiga för att möjliggöra ett liv utanför staden. De är riktiga superhjältar.

Vilka glasögon väljer du i mötet med andra?

Visste du att var tionde person du möter har någon typ av funktionsnedsättning? För en företagare kan det ställa till stora problem, exempelvis i kontakter med myndigheter.

Att se vad man kan – och se vart det brister.

De flesta startar företag utifrån sin kompetens. På köpet följer en massa andra ”företagarroller”. Hur hinner man med och vet vad som är viktigt?

Hur ser visionen ut för landsbygden?

Det saknas arbetskraft på landsbygder och det är ett stort problem för befintliga företag att rekrytera. Samtidigt finns här billigare hus, billigare mark och en annan typ av liv.