Webinaret sändes den 9 maj 2023. Klicka på bilden nedan för att starta inspelningen.

99% av Sveriges företag är småföretag.

Det är dem vi jobbar för.

Affärskompetens har arbetat med att kompetensutveckla företagsledare och deras anställda för att säkra att de har den kompetens som krävs både idag och imorgon.

Att nå småföretagare är en utmaning, eller hur? De lever en annorlunda vardag, ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid och de prioriterar oftast kundleveranser, problemlösning och brandsläckning framför kompetensutveckling – av förklarliga skäl.

Undersökningar har visat att den här gruppen, s.k. ”småföretag” satsar på kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör. Det är ett problem eftersom hela 99 % av Sveriges företag är just småföretag, och dessa företag och individer riskerar därför att halka efter i samhällsutvecklingen.

Hur har vi lyckats nå så många företagare och aktiverat dem i mer än 580 utbildningstillfällen? Och vad blir effekten för dessa företag? 

Sara Hellberg och Vera Andersson från Affärskompetens Sverige berättar om de viktigaste nycklarna för att nå ut till småföretagare och få med dem på tåget. Eva Cooper Regionchef på Företagarna (samarbetspartner) kommer berätta om hur vårt samarbete bidragit till att stärka deras medlemmar.

Sara Hellberg

Verksamhetsansvarig, Affärskompetens Sverige

Sara Hellberg är en av grundarna till Affärskompetens och har byggt upp en framgångsrik verksamhet som aktivt stöttar den grupp småföretagare som ofta inte nås av utvecklingsinsatser som finansieras av offentliga medel.

Eva Cooper

Regionchef Företagarna Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län

Eva Cooper brinner för att stärka företagsklimatet och inte är rädd för att kavla upp ärmarna och jobba för att få till en förändring. Som regionchef inom Företagarna är hon en värdefull samarbetspartner i insatserna för att kompetensutveckla småföretagen.

Vera Andersson

Utbildningsansvarig, Affärskompetens Sverige

Vera Andersson är utbildningsansvarig och en av grundarna till Affärskompetens. Genom sin omfattande erfarenhet säkerställer hon utbudet av kompetensutvecklingsinsatser håller en god kvalitet och hög anpassning till företagarnas vardag.