Webinaret vänder sig till alla er som arbetar med näringslivsfrågor inom exempelvis kommun, region, medlemsorganisationer, branschförbund och övriga aktörer som verkar för att utveckla företagen i Sverige.

Så fick vi 1400 småföretagare att satsa på sin kompetensutveckling

De senaste två åren har Affärskompetens drivit framgångsrika projekt där 1400 småföretagare lagt över 43 000 timmar på att utveckla sin kompetens inom bl.a. ekonomi, marknadsföring, försäljning, digitalisering, juridik och ledarskap.

Att nå småföretagare är en utmaning, eller hur? De lever en annorlunda vardag, ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid och de prioriterar oftast kundleveranser, problemlösning och brandsläckning framför kompetensutveckling – av förklarliga skäl.

Undersökningar har visat att den här gruppen, s.k. ”småföretag” satsar på kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör. Det är ett problem eftersom hela 99 % av Sveriges företag är just småföretag, och dessa företag och individer riskerar därför att halka efter i samhällsutvecklingen.

De viktigaste nycklarna för att nå småföretagare

Hur har vi lyckats nå så många företagare och aktiverat dem i mer än 580 utbildningstillfällen? Och vad blir effekten för dessa företag? 

Sara Hellberg och Vera Andersson från Affärskompetens Sverige berättar om de viktigaste nycklarna för att nå ut till småföretagare och få med dem på tåget. Eva Cooper Regionchef på Företagarna (samarbetspartner) kommer berätta om hur vårt samarbete bidragit till att stärka deras medlemmar.

Den 9 maj 2023
kl. 08.00-09.00

Webinaret spelas in och skickas ut till dem som anmält sig – så anmäl dig även om datum och tid eventuellt krockar med annat i kalendern. 

Sara Hellberg

Verksamhetsansvarig, Affärskompetens Sverige

Sara Hellberg är en av grundarna till Affärskompetens och har byggt upp en framgångsrik verksamhet som aktivt stöttar den grupp småföretagare som ofta inte nås av utvecklingsinsatser som finansieras av offentliga medel.

Eva Cooper

Regionchef Företagarna Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län

Eva Cooper brinner för att stärka företagsklimatet och inte är rädd för att kavla upp ärmarna och jobba för att få till en förändring. Som regionchef inom Företagarna är hon en värdefull samarbetspartner i insatserna för att kompetensutveckla småföretagen.

Vera Andersson

Utbildningsansvarig, Affärskompetens Sverige

Vera Andersson är utbildningsansvarig och en av grundarna till Affärskompetens. Genom sin omfattande erfarenhet säkerställer hon utbudet av kompetensutvecklingsinsatser håller en god kvalitet och hög anpassning till företagarnas vardag.

I Sverige är 99 av 100 företag småföretag.
Det är dem vi jobbar för.

Att nå småföretagare är ofta en utmaning. De lever en annorlunda vardag, ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid. Hela 99 % av Sveriges företag har färre än 49 anställda. Undersökningar har visat att den här gruppen satsar på kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör. Det är ett problem eftersom både företagen och individerna riskerar att halka efter i samhällsutvecklingen.

Och det är viktigt för Sverige att småföretagen hänger med i utvecklingen bland annat därför att de ofta är underleverantörer till de större industrierna. Kan de inte leva upp till storföretagens krav och behov kan även dessa få problem med sin produktion. Dessutom är de viktiga för att skapa attraktiva kommuner där människor vill leva, bo och verka.

Vi har hjälpt tusentals företag – och fler ska det bli

Företag

Individer

Kommuner

Tusentals timmar av kompetensutveckling

Kurstillfällen

Kurstimmar

Kursledare

Så säger våra deltagare om oss

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetens- utveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall,
Crispy Concept

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering.

Katarina Krüger,
Optiwellness

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf,
NP-Däck