Workshops och föreläsningar

Föreläsningar och workshops som ger dig som arbetar med näringslivs- eller företagsutveckling en tydligare bild av småföretagarens verklighet och vardag. Du som själv är företagare kan anlita oss på medarbetardagar, konferenser med mera för att få inspiration att utveckla ditt företag till bättre lönsamhet och effektivare arbetssätt.

Följande ämnen kan vara en hel föreläsning eller går att kombinera med varandra. Se rubrikerna som inspiration! Tiden, behovet och tillfället sätter ramen. 
Kontakta oss så ger vi förslag

Kunskapsbehov hos företagen

I projektet Affärskompetens Norduppland (2016 – 2019) gick 350 företag 112 olika korta utbildningar vid 427 tillfällen under två år. I projektet Digilo 2020 – 2023) har utbildningarna digitalt fokus. De ämnen som företagarna från början uttrycker att de vill gå är inte alltid de som visar sig bli mest populära. Ibland tolkas omedveten inkompetens som ovilja till utveckling, men det stämmer väldigt sällan. “Ingen vill lägga resurser på något som man inte vet att man behöver.” sade en företagare i ett projekt. Hur vi lyckas vända omedveten inkompetens till medvetenhet och motivation att vilja lära berättar vi om här.  
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Företagarens olika roller 

Det är krävande att vara företagare, det är mycket som man behöver behärska. De flesta har startat utifrån ett visst ämne eller spetskompetens, i rollen som företagare förväntas man behärska allt från ekonomi och försäljning till ledarskap och IT. Plus all kontakt med myndigheter. Här ger vi en inblick i företagarens vardag och vad småföretagare behöver kunna för att klara jobbet.
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Kommunikation på mottagarens villkor

En småföretagare är bland de svåraste målgrupper som finns att kommunicera till. Speciellt om du arbetar inom en offentligfinansierad verksamhet har du inte många sekunder på dig innan du avfärdas. “Varför ska jag lägga min dyrbara tid på dig? Du kan ändå inte förstå hur jag har det!” tänker många småföretagare. Du måste vara tydlig i din kommunikation och genast besvara frågan “Vad ger du mig?” Ett annorlunda sätt att kommunicera har varit en del av Affärskompetens framgång. Vilket det är, berättar vi om här. 
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Curling eller service? 

Vi älskar att ge service till våra småföretagare. Någon kanske tycker vi “curlar” och hjälper till för mycket. Men vi vet hur tillvaron för en småföretagare kan se ut och hur oerhört tacksam man blir när någon ger det stöd man behöver för att underlätta vardagen. Dessutom arbetar vi med försäljning, precis som alla företagare, inte bara information. Ordet “sälja” kan av vissa uppfattas som negativt, men att arbeta med ett resultatdrivande förhållningssätt tjänar alla på. Om våra metoder och vår filosofi kring detta ämne föreläser vi gärna. 
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Pedagogiska utmaningar 

Vad är viktigt att tänka på för att med framgång ge utbildningar till många småföretagare? Det finns en del praktiska hinder, till exempel har en större andel småföretagare kognitiva funktionsnedsättningar än övriga befolkningen. Ett annat är tiden. Många småföretagare lever på att sälja sin tid, och tid är alltid pengar som man inte kan slösa med. Detta måste vi även tänka på och respektera när vi planerar och utför utbildningar. Att utbildningen ska vara verklighetsanpassad, konkret, ha praktisk tillämpning i vardagen och följas upp, är några av de lärdomar vi delar med oss av.
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Värdskap – skapa en välkomnande och accepterande atmosfär 

Ett av de viktigaste grundpelare vi arbetar efter är att vi som organisation ska vara såna man “vill hänga med”. Vi vill att våra företagare ska längta efter att få lära sig, att träffa oss, att träffa våra utbildare och att träffa varandra. De ska känna sig trygga, sedda och smarta. Då skapar vi rätt atmosfär för lärande och för att öppna upp och dela med sig. 
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Nätverkande och mingel mellan företag 

Vår erfarenhet är att nätverkande är nödvändigt och uppskattat, men det behöver vävas in i ett sammanhang. Att träffas via utbildningar, där fokus är lärande snarare än mingel, skapar långsiktiga, förtroendefulla relationer. Såna relationer som krävs för att också göra affärer ihop. Här delar vi med oss av konkreta tips för bättre nätverkande, digitalt och på riktigt.
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Är otillgänglighet ett tillväxthinder? 

Tillgänglighet är ett brett område som inte bara innefattar den fysiska miljön, utan även handlar om språk och förmåga att ta in information. Så mycket som var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Dessutom visar forskningen att ADHD och dyslexi är vanligare bland oss företagare än övrig befolkning. Detta ska alla som kommunicerar ta hänsyn till i alla sammanhang. Vi berättar om våra erfarenheter av tillgänglighet, bland annat med stöd från den rapport som Kontigo/WSP skrev på uppdrag av oss under hösten 2018.
Kontakta oss om du vill veta mer >> 

Att skapa motivation att vilja utvecklas

 För många småföretagare är företaget nära knutet till företagsledaren som individ.  Det är därför som ”mjuka” ämnen också är viktiga när man jobbar med företagsutveckling.  Om man inser värdet av personlig utveckling hos företagaren kommer man längre i utvecklingen av företaget. Att ta sig tid att tänka, prioritera ledarskapet, formulera mål och skapa rutiner är viktigt.  Som främjare eller rådgivare behöver man i större utsträckning ställa sig i småföretagarens skor. Hur företagsfrämjare kan tänka och agera annorlunda, för att en företagare ska vilja utvecklas, berättar vi här.  
Kontakta oss om du vill veta mer >>

”Jag som erbjuder tjänster till småföretagare ser att många har det jättetufft”

/Hanna Denize, Din Vinst Redovisningsbyrå, Tierp

”Jag jobbade för mycket och hade för lite eftertanke”

/Per Sandström, Syltkrukan, Månkarbo

Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill!

/Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, en av våra föreläsare

Kontakta oss för en föreläsning!

Tveka inte att kontakta oss för ett upplägg på föreläsning eller workshop! Vi anpassar oss efter syfte, mål och ramar!

    Jag accepterar villkoren

    VI återkommer inom kort!