Effekt

Effekt var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens Sverige tillsammans med Företagarna Sverige genomförde mellan november 2021 och februari 2023.

Projektets mål var att stärka kompetensutveckling i småföretag runtom i Sverige. Vidare skulle projektet underlätta för småföretag att planera för långsiktig kompetensutveckling samt bidra till att ledare och anställda i småföretag har en positiv inställning till kontinuerlig kompetensutveckling.

Projektet i korthet

Projekttid: November 2021 – Februari 2023

Geografiskt område: Hela Sverige.

Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 0 – 49 anställda, alla branscher.

Projektägare: Affärskompetens Sverige.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden

Samarbetspartner: Företagarna

Rambolls utvärdering av Effekt – fullständig rapport

Ramboll Management Consulting har fått i uppdrag att genomföra en löpande utvärdering av projektet Effekt.
Uppdraget har genomförts i tre faser: uppstartsfas, analys av behovskartläggning och slututvärdering. Denna rapport
utgör slututvärderingen av projektet. Uppdraget har både ett uppföljande och ett utvecklingsföljande syfte. Vi utvärderar
projektets relevans, hur effektivt genomförandet har varit, projektets måluppfyllelse samt förutsättningar till hållbara resultat.

Kortversion av Rambolls utvärderingsrapport

Effektiva insatser för småföretag – en enkel sammanfattning av Ramboll Management Consultings utvärderingsrapport
om Projektet Effekt.

Snacka om Effekt

778 småföretag och 1 202 individer har fått kompetensutveckling, med en bred representation från olika branscher och i hela landet. I genomsnitt har deltagarna gått fem kurser och lagt 24 timmar på deltagande i kompetensutveckling.

Företag

Deltagare

Olika kurser

Kurstillfällen

Företag från hela Sverige

Effekt har varit en nationell satsning med ambition att nå företag runtom i landet. Störst andel företag återfinns i Stockholms län (21%) och Skåne län (19%) följt av Gävleborgs län (10%). Det finns inga större skillnader mellan länsfördelningen och företagens storlek.

Företag från hela Sverige

Effekt har varit en nationell satsning med ambition att nå företag runtom i landet. Störst andel företag återfinns i Stockholms län (21%) och Skåne län (19%) följt av Gävleborgs län (10%). Det finns inga större skillnader mellan länsfördelningen och företagens storlek.

Så tycker våra deltagare om oss och våra projekt

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetens- utveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall,
Crispy Concept

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering.

Katarina Krüger,
Optiwellness

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf,
NP-Däck