Effekt rivstartar med Elaine Eksvärd

Den 30 mars rivstartade vi med retorikern, författaren och föreläsaren Elaine Eksvärd som pratade om hur du som småföretagare kan göra ditt budskap attraktivt för andra. Elaine delade med sig av verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det du har sagt och kommer tillbaka för att höra mer.

Inspirerande ledarskap – gör ditt budskap attraktivt för andra

Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Många beskriver karisma som något man har eller inte har – när sanningen är att du kan ta den. Samtidigt som man ska inspirera sina medarbetare, behöver man även kunna hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på ett snyggt sätt. De retoriska utmaningarna är många, ett effektivt verktyg är retorik.


Elaine gav verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Deltagarna försågs med verktyg för att kunna klara av ledarskaps-kommunikation på bästa sätt. Ledarna lärde sig konsten att göra sitt budskap attraktivt.

Elaine Eksvärd är retorikkonsult, föreläsare, författare och entreprenör. Genom att sätta fokus på modern retorik har hon gjort strategierna bakom vardagsmakt, härskarteknik och effektiv kommunikation lättillgängliga för fler. Hon pratar om retorik i praktiken som alla, oavsett yrke, har nytta av. Elaine har grundat och är VD för Snacka Snyggt retorikbyrå som har 8 medarbetare.

Utveckla ditt företag och bli mer lönsam med Effekt

Föreläsningen är en del av Effekt; ett projekt som erbjuder stöd, kurser och företagscoaching till Svenska småföretag med upp högst 49 anställda. Anmälan krävs för att få delta. Föreläsningen var kostnadsfri för deltagare i projektet.

Det här får du som registrerar dig till Effekt

  • Behovsanalys för ditt företag
  • Tillgång till möten med företagscoach under hela 2022
  • Tillgång till ett brett utbud av digitala kurser för dig och anställda i ditt företag
  • Tillgång till ytterligare ett antal E-Learning kurser
  • Strategi, handlingsplan och implementering
  • Workshops med andra företagsledare
  • Möjlighet att knyta nya kontakter, hitta samarbeten och marknadsföra ditt företag mot andra i nätverket

Föreläsningen är en del av Effekt, ett EU-finansierat projekt som erbjuder stöd, kurser och utveckling till företag med högst 49 anställda i hela Sverige. Läs mer om Effekt här.
Effekt görs möjligt tack vare vår samarbetspartner Företagarna och medfinansieringspartner Europeiska socialfonden.