Din egen rådgivare

I den här satsningen får företagare en oberoende företagsrådgivare som analyserar företagets nuläge. Företagaren blir guidad genom frågeställningar som ger nya insikter om vad nästa steg är – för att göra företaget ännu mer lönsamt. 

Syftet och målet med uppdraget

Syftet med uppdraget är att stärka verksamhets- och/eller affärsutveckling genom digitaliseringens möjligheter för att därmed bidra till ökad konkurrenskraft i mikro- och småföretag i landsbygder.

Uppdraget ska bidra till fler digitalt mogna mikro- och småföretag och till att (på sikt) skapa fler arbetstillfällen i landsbygder. Uppdraget ska också bidra till stärkt hållbart företagande i landsbygder.

Vad företaget får:

  • Kartläggning av behoven hos företaget.
  • En tydlig och konkret handlingsplan för att nå målen.
  • Uppföljning av handlingsplanen genom två kortare möten.

Anmälan är öppen

Företag på landsbygdsort, med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Urvalsprocessen sker löpande och insatserna startar hösten 2023. 

Vill ni kunna erbjuda era företag den här möjligheten?

Är det här intressant för företagen i din kommun eller region? Hör av dig till vår partneransvariga Linnea Gibbs, linnea.gibbs@affarskompetens.se. Mer information om hur företagen kan ansöka om att få kostnadsfri rådgivning, se nedan.

Uppdraget i korthet:

Uppdragets tid: April 2023 – December 2024.

Geografiskt område: Landsbygdsorter eller orter under 3000 invånare.

Målgrupp: 1300 företag med 0-49 anställda.

Uppdragsgivare: Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Rådgivnings- och coachinginsats på uppdrag av Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet som Affärskompetens utför under perioden 2023-2024.