Almedalen 2023

Se inspelningen från vårt panelsamtal i Almedalen den 29 juni 2023

”Så fick vi 778 småföretagare att satsa på sin kompetensutveckling”

Småföretagare satsar allt för lite på kompetensutveckling. Det är ett problem då 99 procent av Sveriges företag är småföretag. Om de 500 000 personerna som driver företag i Sverige får nycklar som leder till att de kan jobba smartare och bli lönsammare ger det positiva effekter för hela samhället.

Småföretagare lever ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid och man prioriterar oftast kundleveranser, problemlösning och brandsläckning framför kompetensutveckling.

Småföretagen är samtidigt de största jobbskaparna och står också, tillsammans med sina anställda, för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna i majoriteten av Sveriges kommuner. Om de 500 000 personerna som driver företag i Sverige kan jobba

smartare och bli lönsammare ger det positiva effekter för hela samhället. Vi vet att det går. Men hur ska vi få till en mer permanent lösning kring kompetensutveckling, som kan engagera ännu fler företagare?

Medverkande:
Sara Hellberg, verksamhetsledare, Affärskompetens Sverige.
Eva Cooper (moderator)
, regionchef, Företagarna (moderator).

Anna Libietis, expert kompetensfrågor, Företagarna.
Sigrid Lagander från företaget Omsorgsförlaget och tidigare deltagare hos Affärskompetens.
Lili André från Kristdemokraterna.
Sofia Amloh från Socialdemokraterna.

Rundabordssamtal – Så får vi mer pang för EU-pengarna

Med en väl utvald grupp diskuterade vi hur vi kan arbeta för att EU-medel använts klokt och gör skillnad för Sveriges småföretagare. 
En stor del av de pengar som Sverige får från EU består av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionalfonden (ERUF). Medel från Regionalfonden utgörs bland annat av stöd till företag, forskning, bredbandsutbyggnad och omställning till ett koldioxidsnålt samhälle. Medel från Socialfonden går huvudsakligen till aktiviteter för personer som står långt från arbetsmarknaden eller till kompetensutveckling för anställda. Regionalfonden (ERUF) har 8 miljarder kronor som ska investeras (12 miljarder i medfinansiering), medan Socialfonden har 7 miljarder för perioden 2021-27 (10 miljarder i medfinansiering).
Det handlar om stora belopp, och rätt använt kan EU-pengarna ge varaktiga effekter. Drygt 99 procent av de svenska företagen räknas som småföretag, och det är här de flesta nya jobben skapas. 

Vilka är de aktörer som har kapacitet att driva ett projekt i dag, och hur väl lyckas dessa aktörer nå ut till exempel småföretagare? Det behövs en mångfald av projektägare och samarbetspartners, men möjliggör dagens system och myndighetsutövning det?
Medverkande:
Anna Libietis, expert kompetensförsörjning, Företagarna
Thomas Rehn, ombudsman, IF Metall
Eva Cooper, regionchef, Företagarna
Håkan Forsberg, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Lennart Wittberg, strateg och utvecklingsfilosof, Effektiv styrning
Sara Hellberg, verksamhetsledare, Affärskompetens Sverige
Erik Östman, expert regelförenkling, Företagarna
Elisabeth Backteman, generaldirektör, Tillväxtverket

Sara Hellberg

Verksamhetsansvarig
Affärskompetens

Sara Hellberg är en av grundarna till Affärskompetens och har byggt upp en framgångsrik verksamhet som aktivt stöttar den grupp småföretagare som ofta inte nås av utvecklingsinsatser som finansieras av offentliga medel.

Eva Cooper

Regionchef Norra Mellansverige
Företagarna

Eva Cooper brinner för att stärka företagsklimatet och inte är rädd för att kavla upp ärmarna och jobba för att få till en förändring. Som regionchef inom Företagarna är hon en värdefull samarbetspartner i insatserna för att kompetensutveckla småföretagen.

Anna Libietis

Utbildningsfrågor och kompetensförsörjning
Företagarna

Anna Libietis säkrar tillgången till rätt kompetens i näringslivet. Genom Företagarna driver hon på insatser som bidrar till företagens kompetensförsörjning, som uppmuntrar entreprenörskap och som främjar entreprenöriella kompetenser. 

Linnea Gibbs

Kommunikationsansvarig

linnea.gibbs@affarskompetens.se
+46 (0)70-404 00 34

 

Emilia Romboni

Partneransvarig

emilia.romboni@affarskompetens.se
+46 (0)73-615 10 20

I Sverige är 99 av 100 företag småföretag.
Det är dem vi jobbar för.

Att nå småföretagare är ofta en utmaning. De lever en annorlunda vardag, ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid. Hela 99 % av Sveriges företag har färre än 49 anställda. Undersökningar har visat att den här gruppen satsar på kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör. Det är ett problem eftersom både företagen och individerna riskerar att halka efter i samhällsutvecklingen.

Och det är viktigt för Sverige att småföretagen hänger med i utvecklingen bland annat därför att de ofta är underleverantörer till de större industrierna. Kan de inte leva upp till storföretagens krav och behov kan även dessa få problem med sin produktion. Dessutom är de viktiga för att skapa attraktiva kommuner där människor vill leva, bo och verka.