Affärskompetens Norduppland

Affärskompetens Norduppland finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med 350 småföretag i Uppland utvecklade projektet metoder och arbetssätt för att skapa långsiktigt lönsamma och hållbara företag genom kompetensutveckling. 

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i sin helhet den 31 januari 2020. Om du är intresserad av att veta mer om projektets resultat, läs gärna våra forskarrapporter utvärderingar och se vår dokumentärfilm.

Projektets lärdomar
Projektets uppdrag från Europeiska Socialfonden (ESF) var att arbeta fram metoder strategier och arbetssätt för hur man bäst arbetar med kompetensutveckling för mindre företag. Dessa kunskaper ska användas för att på lång sikt göra företagarlivet i Sverige bättre, tryggare och hållbarare.

Filmer, broschyr och rapporter
Kontinuerligt gjordes mätningar via en extern utvärderare. Projektet beställde även två olika forskarrapporter. Projektets resultat dokumenterades på olika sätt för att kunna spridas.
Du hittar filmen om projektet här nedan. Rapporter och broschyrer finns i menyn till höger.

Fakta om Affärskompetens Norduppland

Projekttid: Februari 2016 – Januari 2020
Geografiskt område: Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner i Norduppland.
Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 1 – 20 anställda, alla branscher
Deltagaravgift: 1000 kronor per företag
Projektägare: Nordupplands kompetenscenter ekonomiska förening, vars medlemmar är företagarföreningarna i kommunerna samt Älvkarleby kommun.
Styrgrupp: Näringslivscheferna från de fyra kommunerna samt representanter för företagarföreningarna, Region Uppsala och Almi.
Antal företag: 350 företag deltog, sammanlagt 770 företagsledare och medarbetare.
Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF

Dokumentär om projektet, 17 min 

Visst är PowerPoint bra. Men att beröra, informera och kommunicera görs bäst på film!
Upplev företagarnas erfarenheter från projektet.

”Om fem år har jag ökat 40% och anställt ytterligare tre heltidare”

Mohammed Hujjatullah, Hujjas i Tierp

”Jag köper inte en utbildning om jag inte vet att jag behöver den”

Evelina Kylin-Blom, Gulf Tierpsporten, Norduppland

”Jag jobbade för mycket och hade för lite eftertanke”

Per Sandström, Syltkrukan, Månkarbo