Medarbetare från vänster: Mia Ulin, Vera Andersson, Sara Hellberg, Jörgen Inersjö och Leif Bäckström. Vi presenterar oss längre ner på sidan.

Vår vision: Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara.   

Vår utgångspunkt är att små företag bidrar med miljarder i skatteintäkter som bekostar kultur, forskning, utbildning, vård, omsorg och infrastruktur idag och i framtiden. Småföretagarna skapar jobb på små orter och bidrar till en levande landsbygd. Denna hemsida är mycket provisorisk i väntan på en mer omfattande.

Sverige har drygt en miljon småföretag med under tjugo anställda. Många småföretagare arbetar mycket men har dålig lönsamhet. Bristen på kunskap i hur man driver och utvecklar sitt företag är ett tillväxthinder, men ingen av företagsfrämjarna satsar idag nämnvärt på den här målgruppen.

Mellan 2016 till 2019 var vi medarbetare i EU-projektet Affärskompetens Norduppland med 350 deltagande småföretag. Läs om det projektet och alla våra lärdomar, forskningsrapporter med mera på www.affarskompetens.nu

Projektet utvecklade en metod och ett arbetssätt som gör småföretagare avsevärt mer lönsamma och skapar möjligheter till expansion och nyanställning. Metoden består av fyra steg: ANALYS, UTBILDNING, COACHING och NÄTVERKANDE. Dessa steg samverkar och är i symbios med varandra. Inget steg kan uteslutas.

I projektets slututvärdering 2019 angav 71% av företagsledarna att de ökat sin lönsamhet tack vare projektet och 51% har anställt eller vill anställa. Metoden har också visat sig vara mycket användbar för att bidra till integration av företagare med utländsk härkomst, vilket vi inte förutsåg från början.

 Nu vill vi göra det möjligt för alla småföretagare i Sverige att få samma utväxling. Därför har vi nyligen startat Affärskompetens Sverige ideell förening 802525-0856. Vi riktar oss till småföretagare med  0-20 anställda som vill öka sin lönsamhet genom bättre ledarskap, större effektivitet och bättre styrning av sitt företag. Vi räknar med att etablera en region per år under max tio år.

Utbildningarna är av hög kvalitet till så lågt pris att alla företagare har råd att köpa.  Prisnivån hålls genom stora volymer och ett kostnadseffektivt, resultatdrivande arbetssätt.

I våra strategier prioriterar vi tre av de Globala hållbarhetsmålen: MÅL 3, hälsa och välbefinnande, MÅL 5, jämställdhet samt MÅL 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

 Vi vill göra en långsiktig och bred satsning för en avgörande och bestående förändring för näringsliv, hållbar hälsa och tillväxt i hela Sverige.

Förutom kärnverksamheten med företagsutveckling, erbjuder vi våra erfarenheter och kunskaper till andra aktörer såsom företagsfrämjare, näringslivsenheter och projekt som vill nå in till företagare på ett bättre sätt. Till exempel projektet Landsbygdsfokus, där vi på uppdrag av Tillväxtverket och i samarbete med SLU utbildar främjandeaktörerna för att bättre kunna möta de behov som företag på landsbygderna har.

Medarbetare

Affärskompetens Sverige består av fem individer som lärde känna varandra under det fyra år långa projektet Affärskompetens Norduppland, och sedan inte kunde få nog av att arbeta tillsammans. Både i personlighet och kompetens kompletterar vi varandra, vilket ständigt ger oss nya perspektiv och infallsvinklar i vårt arbete. Alla brinner för företagande och har själva drivit eget företag. Förutom våra gedigna yrkesutbildningar är vi också alla certifierade styrelseledamöter via Styrelseakademin.

Sara Hellberg – Verksamhetsledning och affärscoaching
En intellektuell visionär och inspiratör som vill att andra ska växa. Driven och lösningsorienterad med ett coachande förhållningssätt och en unik kombination av skarp hjärna och stort hjärta. Varit projektledare i flera EU-projekt, ofta med fokus på utbildning och företagsutveckling.

Har arbetat som processledare och affärscoach till företag inom besöksnäringen. Många år som egenföretagare men har också under en period varit kommunanställd. I yngre år arbetade Sara inom restaurang- och resebranschen.

Sara trivs när hon får stötta företagare i att utveckla företagets vision, mål och strategier. Samtidigt räds hon inte att grotta ner sig i den smått byråkratiska djungeln med papper och ekonomi.
Det är lite Gunde Svan över Sara; ingenting är omöjligt. Backar bara när hon tar sats.

Förutom att hon driver oss att prestera vårt bästa på jobbet, har hon också små telningar att coacha hemma i Gävle.

Kontakt: sara.hellberg@affarskompetens.se

 

Leif Bäckström – Ekonomi och affärscoaching
Före detta bankchef med totalt 39 år i bankvärlden och spetskompetens inom ledarskap och finansiering.

Leif har även arbetat många år som affärsrådgivare i Nyföretagarcentrum, är djupt rotad i näringslivsfrågor, bland annat genom ett flertal styrelseuppdrag och mångårigt engagemang i lokala företagarföreningar. Sin erfarenhet från finansvärlden till trots, är Leif en av de mest mänskliga, ödmjuka och rakryggade personer som du kan träffa på. Hos oss arbetar han med ekonomi och affärscoaching.

Ju äldre Leif blir desto mer brinner han för de mindre företagen som han tycker ibland blir lite styvmoderligt behandlade i samhället. Leif bor i Tierp och kopplar av med pussel, datorspel och löparrundor. Han är också en hejare på att formulera sig i text och har skrivit två böcker.

leif.backstrom@affarskompetens.se

 

Vera Andersson – Utbildning och affärscoaching
Utåtriktad person som gillar erfarenhetsutbyte, utvärdering och reflektion – de flesta sammanhang där människor möts och lär sig av varandra.

Klassens ”ordningsman” som gillar tydlighet och struktur, samtidigt som hon har den snuskigaste humorn och det högsta skrattet. Ser alla människors styrkor och är även bäst i klassen på att peppa, uppmuntra och sprida kärlek.

Har arbetat med utbildningar i olika former i tio år, van vid upphandlingar och att vara länken mellan utbildare och kursdeltagare. Vera tycker att det är intressant att se vad som finns på djupet och drar sig inte för att fråga om saker.

Har jobbat hos Almi Företagspartner, där Vera bland annat var ansvarig för mentorprogrammet för företagare i Uppsala län.

Hemma i Uppsala vill Vera umgås med sin stora familj och nära vänner, gärna över en bit mat och en öl eller färgglad drink.

Kontakt: vera.andersson@affarskompetens.se

 

Jörgen Inersjö – Teknik och affärscoaching
Pedagog med sinne för design, foto och tekniska lösningar. En skicklig och inkännande coach som ställer frågor som tar skruv och får dig att reflektera.

Med många års erfarenhet av såväl affärscoaching till företagsledare som mental coach till Svenska Yrkeslandslaget är vi trygga med att ha honom som en av våra affärscoacher.  Jörgen är en fena på IT och teknik, han förser kontoret med wifi-dusch och har gärna kundmöten med hjälp av Trello och andra visuella hjälpmedel.

Jörgen är också certifierad i Pussel DISC, det kända verktyget med rött, gult, grönt och blått som synliggör hur vi kommunicerar med varandra.

Om du har möte med Jörgen kommer du troligtvis få en kram, hans långa armar gillar det. Jörgen älskar sitt paradis på Hållnäshalvön och har honungstillverkning som bisyssla och passion.

Kontakt: jorgen.inersjo@affarskompetens.se

 

Mia Ulin – Kommunikation och marknadsstrategi
En varm och prestigelös doer. Brinner för företagande, entreprenörskap och kommunikation.

Inom marknadsföring, varumärkesstrategier och webbutveckling är det inte mycket som Mia inte har gjort; drivit byrå, haft både soloföretagare och stora bolag som uppdragsgivare. Var en av Sveriges första webbpionjärer på 90-talet med hela Arla-koncernen som kund. Skrev texter för Arlas mjölkpaket i tio år.

Snabb som en vessla och en jäkel på storytelling. Alltid generös och vill hjälpa och förbättra. Förut ville Mia bli landshövding, nu har hon stället siktet inställt på att bli näringsminister. Men vi vill ha henne kvar hos oss.

Stort intresse för kultur, historia, mat och dryck. Agerar ibland spöke i egen slottsruin. Efter tre decennier i Uppsala har Mia nu flyttat till Stockholm.

Kontakt: mia.ulin@affarskompetens.se

Kontakta oss

Vi vill gärna berätta mer!

© Copyright Affärskompetens Sverige