Vår vision: Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara.   

Vår utgångspunkt är att små företag bidrar med miljarder i skatteintäkter som bekostar kultur, forskning, utbildning, vård, omsorg och infrastruktur idag och i framtiden. Småföretagarna skapar jobb på små orter och bidrar till en levande landsbygd. Denna hemsida är mycket provisorisk i väntan på en mer omfattande.

Sverige har drygt en miljon småföretag med under tjugo anställda. Många småföretagare arbetar mycket men har dålig lönsamhet. Bristen på kunskap i hur man driver och utvecklar sitt företag är ett tillväxthinder, men ingen av företagsfrämjarna satsar idag nämnvärt på den här målgruppen.

Mellan 2016 till 2019 var vi medarbetare i EU-projektet Affärskompetens Norduppland med 350 deltagande småföretag. Läs om det projektet och alla våra lärdomar, forskningsrapporter med mera på www.affarskompetens.nu

Projektet utvecklade en metod och ett arbetssätt som gör småföretagare avsevärt mer lönsamma och skapar möjligheter till expansion och nyanställning. Metoden består av fyra steg: ANALYS, UTBILDNING, COACHING och NÄTVERKANDE. Dessa steg samverkar och är i symbios med varandra. Inget steg kan uteslutas.

I projektets slututvärdering 2019 angav 71% av företagsledarna att de ökat sin lönsamhet tack vare projektet och 51% har anställt eller vill anställa. Metoden har också visat sig vara mycket användbar för att bidra till integration av företagare med utländsk härkomst, vilket vi inte förutsåg från början.

 Nu vill vi göra det möjligt för alla småföretagare i Sverige att få samma utväxling. Därför har vi nyligen startat Affärskompetens Sverige ideell förening 802525-0856. Vi riktar oss till småföretagare med  0-20 anställda som vill öka sin lönsamhet genom bättre ledarskap, större effektivitet och bättre styrning av sitt företag. Vi räknar med att etablera en region per år under max tio år.

Utbildningarna är av hög kvalitet till så lågt pris att alla företagare har råd att köpa.  Prisnivån hålls genom stora volymer och ett kostnadseffektivt, resultatdrivande arbetssätt.

I våra strategier prioriterar vi tre av de Globala hållbarhetsmålen: MÅL 3, hälsa och välbefinnande, MÅL 5, jämställdhet samt MÅL 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

 Vi vill göra en långsiktig och bred satsning för en avgörande och bestående förändring för näringsliv, hållbar hälsa och tillväxt i hela Sverige.

Förutom kärnverksamheten med företagsutveckling, erbjuder vi våra erfarenheter och kunskaper till andra aktörer såsom företagsfrämjare, näringslivsenheter och projekt som vill nå in till företagare på ett bättre sätt. Till exempel projektet Landsbygdsfokus, där vi på uppdrag av Tillväxtverket och i samarbete med SLU utbildar främjandeaktörerna för att bättre kunna möta de behov som företag på landsbygden har.

Affärskompetens Sverige består av:

Sara Hellberg, ledning. sara.hellberg@affarskompetens.se

Mia Ulin, kommunikation. mia.ulin@affarskompetens.se

Vera Andersson, utbildning. vera.andersson@affarskompetens.se

Leif Bäckström, ekonomi och affärscoach leif.backstrom@affarskompetens.se

Jörgen Inersjö, teknikoch affärscoach jorgen.inersjo@affarskompetens.se

Kontakta oss

Vi vill gärna berätta mer!

© Copyright Affärskompetens Sverige