Att vara småföretagare är ett annorlunda liv. 

Vi stöttar de allra viktigaste företagen

Småföretagen är betydelsefulla för Sverige för att de bidrar till att kommuner blir attraktiva att leva, bo och verka i. Och de är viktiga underleverantörer för våra stora företag och industrier. Att utveckla småföretagen är att utveckla Sverige. Vi gör det genom att erbjuda kompetensutveckling designad för deras behov.

I Sverige är 99 av 100 företag småföretag.
Det är dem vi jobbar för.

Att nå småföretagare är ofta en utmaning. De lever en annorlunda vardag, ofta med stor ekonomisk press och minimalt med tid. Hela 99 % av Sveriges företag har färre än 49 anställda. Undersökningar har visat att den här gruppen satsar på kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än vad större företag gör. Det är ett problem eftersom både företagen och individerna riskerar att halka efter i samhällsutvecklingen.

Och det är viktigt för Sverige att småföretagen hänger med i utvecklingen bland annat därför att de ofta är underleverantörer till de större industrierna. Kan de inte leva upp till storföretagens krav och behov kan även dessa få problem med sin produktion. Dessutom är de viktiga för att skapa attraktiva kommuner där människor vill leva, bo och verka.

Vi har hjälpt tusentals företag – och fler ska det bli

Sedan våren 2021 har vi framgångsrikt arbetat med att kompetensutveckla företagsledare och deras anställda för att säkra att de har den kompetens som krävs både idag och imorgon. Hittills har 1402 företag spridda på 179 kommuner deltagit i våra projekt. Totalt har vi höjt kompetensen hos 1826 individer.

Företag

Individer

Kommuner

Ta del av våra resultat

Utvärderingsrapporten för projektet Effekt har genomförts av Ramboll Management Consulting och finns tillgänglig i två olika varianter. En lång, en kort. Enjoy!

Innehållsrikt

Gillar du att grotta ner dig i analyser, statistik och stapeldiagram? Då kommer du älska att läsa rapporten i sin helhet. Den här versionen är mastig och alldeles… alldeles underbar. Varsågod!

Snabbt och lättsamt

Är du nyfiken på resultatet av Effekt men har ont om tid? Till dig finns en förkortat variant som är luftig och lätt att tugga i sig på en kafferast.

Vi har nått företag över hela landet

Vårt senaste projekt Effekt var en nationell satsning med ambition att nå företag runtom i landet. I Rambolls utvärdering kan vi läsa att projektet har nått denna målsättning då vi har deltagande företag i samtliga län.

Vi bidrar till dubbel affärsnytta

De företag som deltagit i våra projekt har hittills lagt över 43 000 timmar på kompetensutveckling vilket stärker både individen och företaget. Men, eftersom vi upphandlar utbildningsleverantörer som själva är småföretagare så skapas nya affärer för dem mot en målgrupp som de i vanliga fall har svårare att sälja till.

 

Kurstillfällen

Kurstimmar

Kursledare

Tid är pengar

En stor del av Sveriges småföretagare väljer bort kompetensutveckling. Antingen för att de inte har tid eller för att utbildning kostar för mycket. Eller så har de helt enkelt för mycket annat att tänka på i sin vardag. Därför vet vi att det inte är någon liten sak att vi fått över 1000 företagare att lägga tid på kompetensutveckling.  

Hur gör man  för att nå ut till småföretagare? 

För att nå småföretagare krävs en djupgående insikt och kännedom kring målgruppen och en förmåga att anspassa aktiviteterna efter deras förutsättningar. Här är våra tre framgångsfaktorer.

1. Digitala formatet

Att kunna prioritera tid till att gå kurser är svårt nog och att dessutom behöva räkna bort tid för resor och kanske övernattningar gör det ännu svårare. Genom att erbjuda kurser digitalt har företagen sparat både tid och pengar. Dessutom menar många deltagare att det över lag var enklare att hänga med under kurser i digital format.

2. Låg kostnad

I en hektisk vardag där kompetens-utveckling inte står högst på agendan krävs låga trösklar för att komma igång. Att företagen har kunnat gå kurser kostnadsfritt eller till en mycket låg kostnad har gjort att många som aldrig tidigare deltagit i kompetensutvecklings-insatser nu valt att göra det. Wow! 

3. Fokus på nyttan

För att få företagare att delta i kompetensutvecklingsinsatser krävs en god beskrivning av vilken nytta som de kan få av att delta i en kurs. Företagare som har ont om tid är noga med att bara gå på kurser som de ser uppfyller något behov som de har. Därför har det varit viktigt att beskriva kurserna utifrån hur företagen konkret kan använda kunskaperna i sin vardag.

Vill du veta mer om oss?